YatırımFonları

“FONERIA PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ İLKAY CİVELEK İLE YATIRIM DÜNYASINA YOLCULUK!”

“FONERIA PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ İLKAY CİVELEK İLE YATIRIM DÜNYASINA YOLCULUK!”

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/8rEHcq0rocc?si=9ywQL4QZNCuRURJo” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>   İstanbul, 23 Mayıs 2024 – Foneria Portföy’ün başında bulunan Genel Müdür İlkay..